РЕСУРСИ

ВИРТУАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

IDEA

Виртуалните лаборатории за провеждане на научни експерименти са едни от
най-интересните и полезни образователни ресурси в мрежата.

Чрез тях могат да се визуализират различни процеси и обекти, да се провеждат виртуални лабораторни работи и учебни експерименти, да се достигне до идеи за самостоятелни проучвания и изследванния.
Ресурсите са безплатни.

VIRTULAB

VirtuLab е най- големият образователен ресурс в интернет на руски език. Съдържа виртуални експерименти по различни учебни предмети. Разработен е с Adobe Flash. За да работите с триизмерните графики, включени в някои от лабораториите, трябва да инсталирате Adobe Shockwave Player с допълнение на Havok Physics Scene, което може да намерите на сайта  www.director-online.com. Сайтът е разделен на четири основни части „Физика”, „Химия”, „Биология” и „Екология”.

Go-Lab

Go-Lab портал / Go-Lab Project (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) цели да подпомогне учителите и учениците в техните учебни дейности, предлагайки онлайн инструменти за работа по научни проблеми във виртуална среда. Чрез сайта могат да се използвт онлайн лаборатории и приложения, подкрепящи обучението чрез проучване.

The ChemCollective

Проектът The ChemCollective е посветен на изучаването на химията. По него са създадени тематични материали и продукти. Един от тях е лабораторията IrYdium Chemistry. Разликата между тази лаборатория и предходните по-горе е, че тук не се представят конкретни опити, а дадена свобода на действие. Лабораторията е представена в Java applets, които позволяват на обучаемите да планират и проведат техни собствени експерименти.

Wolfram

Wolfram Demonstrations Project е проект на компанияга Wolfram Research. Целта на проекта е да се представят числените изследвания и концепции в съвременните наука и технологии пред възможно най-щирока аудитуроя, като се създаде отворена, структурно подредена колекция от неголеми интерактивни програми, наречени Демонстрации. Чрез последните се визуализират и интерактивно представят идеи от различни обасти.

Броят на Демонстрациите е повече от 7 хиляди. Те са продредени в 11 основни раздела, отнасящи се до различни области на знанието и човешката дейност. В сайта има сложни демонстрации, ориентирани към университетското образование, немалко демонстрации за най-новите научни достижения, а също и демонстрации и раздели, предназначени за деца. Технологична база за създаването на лабораториите и демонстрациите е пакетът Wolfram Mathematica. За да се видят Демонстрациите трябва да се изтегли и инсталира Wolfram CDF Player, който е малко повече от 150 МВ.

Сайтът съдържа виртуални лаборатории, демонстриращи различни явления в областта на физиката, химията, биологията, геологията, а също и интерактивини математически инструменти. Всички симулации са обстойно тестване и оценявани, за да се гарантира образователната им ефекгивност. Написани са на Java, Flash и HTML5 и могат да се използват онлайн или да се снемат на компютър. Множество спонсори подкрепят проекта Phet, което позволява този ресурс да бъде използван безплатно от всички ученици и учители.

PhET

PhET Interactive Simulations, проект на Университета в Колорадо Боулдър, е отворен образователен ресурс (OER), създаден през 2002 г. от Нобеловия лауреат Карл Уиман. Проектът започва с визията на Уиман за подобряване начина, по който науката се преподава и изучава. Мотото на проекта е “Да се постигне напредък в грамотността по природни науки, математика и напредък в образованието по цял свят, чрез безплатни интерактивни симулации.” Съкращението “Phet” първоначално произлиза от Physics Education Technology /Физика Образование Технологии/, но скоро в проекта се обхващат и други дисциплини.

Onlinelabs

Този ресурс е ангажиран със събирането и систематизирането на линкове към проекти, които предлагат свободно достъпни онлайн и лабораторни експерименти в различни области на науката. Всеки раздел съдържа връзки към съответните онлайн ресурси с кратко резюме на английски относно предназначението на една или друга лаборатория.

Share This