За нас

Научно-образователен център STEAM
Включи се

Кои сме ние?

Ние сме екип от учители, университетски преподаватели, представители на местната образователна власт, бизнеса и младежки организации, обединени от идеята за осъществяване и популяризиране на идеите на STEAM образованието.
STEAM е абревиатура на съчетанието: наука, технология, инженерство, изкуства и математика.
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)

Какво е STEAM образованието

Посочените научни дисциплини и приложни области са едни от най-актуалните в съвременния свят. Това обуславя развитието на STEAM образованието, основано на учебен подход за интегрирано обучение като една от основните тенденции в образованието.
Нашата визия

Защо STEAM образованието

Иновациите са тясно свързани с науката и технологиите, инженерството и математиката. Изкуствата и дизайнът са на път да трансформират съвременната икономика, така както науката и технологиите са направили това през миналия век.

Идеята да се сложи акцент на тези предмети в учебната програма е на бизнеса с цел да се подготви гъвкава и компетентна работна сила. В реалния свят всички тези дисциплини са свързани и учащите трябва да се подготвят за това.

Основни цели

на научно-образователен център STEAM

Допринасяне за осъществяване на STEAM образованието
Да се допринесе за осъществяване на STEM обучението, основано на учебен подход за интегрирано обучение по четирите основни дисциплини – природни науки, технологии, инженерство и математика, и неговото следващо ниво STEAM образованието, включващо към STEAM образованието изкуствата и дизайна.
Обогатяване и развиване на любопитството
Да се съхрани, обогати и развива естественото любопитство на децата към природата и света, то да бъде двигател за тяхното бъдещо развитие.
Обединяване услията на учители
Да се обединят усилията на учители, университетски преподаватели, изследователи, специалисти от различни области, образователните власти и представители на бизнеса по привличането на младите хора към природните науки, технологиите и инженерството, разширяване на общата им култура, спомагане за успешната им реализация, популяризиране на научното познание и взаимната му връзка с изкуствата сред учащи и широката общественост.
Връзка между училища, университети и др.
Да се допринесе за осъществяване на връзки между училища, университети, образователни власти, научни центрове, развойни звена, музей на науката, музеи на изкуствата и др., като необходимо условие за осъвременяване на образователната система, издигане цялостното и влияние върху обществото и развитието на всеки един от неговите членове.
Активизиране на връзките
Да се спомогне за общуването между деца и родители и се активизират връзките между деца, родители, училище и общество.
Share This