S t e a m

Научно-образователен център
наука, технология, инженерство, изкуства и математика
v

STEAM

КАКВО Е STEAM ОБРАЗОВАНИЕТО?

Посочените научни дисциплини и приложни области са едни от най-актуалните в съвременния свят.
Това обуславя развитието на STEAM образованието, основано на учебен подход за интегрирано обучение,
като една от основните тенденции в образованието.

Научно кафе

Срещи между учени, преподаватели, специалисти и широката общественост

ScienceLand

Детска работилница за забавни експерименти и задачи

Конкурси

Чрез тях се осъществяват основните цели на Центъра.

v

Team

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме екип от учители, университетски преподаватели, представители на местната образователна власт,
бизнеса и младежки организации, обединени от идеята за осъществяване и популяризиране на идеите на STEAM образованието.

За контакти

Местоположение: ул. “Св.св. Кирил и Методий” 68, град ШУМЕН 9700, България 

Телефон: +359 887 821 895, +359 54 982 834

Имейл: sciencecentre.sh@gmail.com

Училищно време: Понеделник – Петък: 8:00 – 15:00